Vi har en ny entré!

Längs den norra gaveln på vår byggnad finns nu en dörr för alla besökare och kunder. För att ha en säker och trygg arbetsplats vill vi väldigt gärna att alla använder den nya entrén.